Windenergie is de toekomst

In 2015 wist ik precies wat ik wilde doen: werken aan groene energie. Windenergie om precies te zijn. Tijdens mijn master liep ik stage bij een startup windenergiebedrijf in Frankrijk en dat smaakte naar meer. Dus toen ik bij de afstudeerborrel van een vriend in contact kwam met iemand van Eneco, duurde het niet lang voordat ik hier in dienst kwam. Tegenwoordig werk ik als asset analist in het team genaamd Asset Management & Operations Offshore Wind.

Groot, groter, grootst

Onze afdeling valt onder de business unit Solar en Wind. Wij leggen met ons team Wind Operations Offshore de focus op alle operationele windparken van Eneco op zee. Dit zijn er nu in totaal zes, bijvoorbeeld de windparken Luchterduinen of Norther. Als asset analist werk ik voornamelijk ondersteunend. Van het beantwoorden van complexe vraagstukken over de elektrische infrastructuur tot het aangeven van verbeterpunten bij onze windturbines.
Ik heb de afgelopen periode veel gewerkt aan een groot aanbestedingsproject van Hollandse Kust Noord. Hiervoor heb ik veel kennis van mijn team binnen het thema Operations Maintenance verzameld. Alles wat we hebben geleerd met onze oudere parken heb ik vertaald naar concrete lessen. Wat werkt effectief als we praten over windmolens met een rotor diameter van 200 meter? Hoe ga je om met het weer en de veiligheid van alle medewerkers? Toen we uiteindelijk de aanbesteding wonnen, was dat voor mij een groot overwinningsmoment. Je hebt het toch over een baanbrekend windpark met miljarden investeringen die de komende decennia groene stroom gaat produceren.

Werken bij Eneco is altijd turbulent

Mijn grootste uitdaging is dat ik soms vanuit grote onvolledige datasets adviezen moet uitbrengen. Welke criteria moet ik toepassen bij mijn analyses? Hoe zorg ik voor de juiste interpretaties? Zo ben ik nu een nieuw project aan het uitvoeren voor het Prinses Amaliawindpark. Hier zijn de Vestas V80 machines inmiddels 13 jaar oud. Vandaar dat we nu onderzoeken hoe deze molens hun levensduur van 20 jaar gaan halen. Natuurlijk zo kostenefficiënt mogelijk. Ook zoeken we uit wat de meest duurzame manier is om ze tegen die tijd te ontmantelen. De ontwikkelingssnelheid van de offshore windindustrie gaat snel en aangezien we langdurige contracten afsluiten met leveranciers houd ik daar uiteraard rekening mee. Om hier een budget voor in te schatten moet ik verschillende bronnen raadplegen. Ik zoek dus continu naar bruikbare informatie om de juiste vergelijkingen te maken.

Kennis blijven we delen om te verbeteren

Betrouwbare en bruikbare analyses opleveren, vraagt om veel kennis. Gelukkig heb ik zo’n 25 Offshore Wind-collega’s waar ik altijd op kan rekenen. Ook ben ik veel in contact met mijn collega’s van Onshore. Zij zijn bezig met windparken op het land, dus we kunnen veel van elkaar leren. Wat wij allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat wij willen dat iedereen moeiteloos kan meedoen aan de energietransitie.

Een seintje als er vacatures zijn?