Brede interesses aan elkaar knopen

Eneco kwam op mijn netvlies, omdat ik op zoek was naar een bedrijf waar ik mij continu bezig kan houden met de energietransitie. Tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik geleerd te kijken naar het ontstaan van kunstwerken in plaats van direct het kunstwerk te bestuderen. Kunst ontstaat namelijk niet alleen door de kunstenaar, maar ook door de maatschappij en alle elementen die daar spelen. Dat moet je doorgronden voordat je een kunstwerk kunt duiden.
Die skill om heel erg goed te kijken en luisteren om de context te begrijpen, heeft deze studie mij gebracht. Ik vind veel dingen interessant en heb een brede open blik. Die breedte en dynamiek vind ik voor 100% terug in mijn rol bij Eneco. Op dit moment ben ik bezig met een MBA gericht op Business Technology en sustainability. Zo kan ik mij voor de volle breedte inzetten voor de verduurzaming van Nederland.

Kennis bij elkaar brengen

In mijn functie werk ik vanuit een gebiedsvisie waarin een verduurzamingsbehoefte van de klant of gemeente beschreven staat. Vragen als ‘hoe ziet de ontwikkeling er in de komende 30 jaar uit’ en ‘hoe kunnen we het beste inspelen op de verduurzaming’ zijn leidend. Het leuke van mijn rol is dat ik met veel verschillende klanten en een diversiteit aan mensen mag samenwerken. Veel kennis bij elkaar brengen met als doel om met alle partijen tot CO2 besparing te komen: dat is de belangrijkste rol die ik heb.
Er is een nauwe samenwerking met enerzijds de engineers, maar ook met het financiële team en de collega’s van de innovatie- en strategieafdelingen. Wij denken na over de oplossingen, hoe we dit moeten inpassen en hoe we dit overbrengen aan bewoners. Voor dit laatste weten we de communicatiecollega’s te vinden en met de juridische collega’s schakelen we over de contracten. Als je echt heel veel dingen interessant vindt en niet 1 ding kan kiezen, dan is dit dé droombaan. Je kunt je overal in verdiepen en tegelijkertijd je brede interesses aan elkaar knopen en verbindingen leggen.
Mijn hele rol staat in het teken van de energietransitie. Dat beperkt zich niet alleen tot marktconsultaties en aanbestedingen. Het gaat om het verduurzamen van Nederland. En aan mij om te onderzoeken wat de meest effectieve aanpak daarin is. Je moet zorgen dat het bij iedereen aankomt. Sommige dingen kunnen nog niet vandaag of morgen gerealiseerd worden en daar moet je ook een balans in zoeken.

Werken aan verduurzaming van Nederland

Eneco heeft veel kennis en kunde in huis en speelt ook op alle vlakken van de verduurzamingstransitie een rol. Dat geeft mij in mijn rol veel tools in handen. Op dit moment werk ik aan twee grote projecten: De Proeftuin in Den Haag-zuidwest die een subsidie heeft gekregen voor aardgasvrije wijken. Het andere project betreft Energierijk Den Haag waar we net een marktconsultatie voor hebben afgerond. Interessant is dat er verschillende technieken, bronnen en oplossingen samenkomen. Het gaat om vraagstukken hoe we morgen gebouwen van het gaf af krijgen. Tegelijkertijd houden we ons bezig met nieuwe technieken met aqua en geothermie, waterstof en kleinere lokale innovaties. Daarnaast denken wij ook na over hoe zo’n gebied een Kickstarter kan zijn voor de verduurzaming van de rest van Den Haag.

Nieuwe standaarden neerzetten

Binnen Eneco is onze afdeling een soort van corporate venture. Je hebt enerzijds alle kennis, kunde en financiële middelen in huis van een grote corporatie en anderzijds is er veel ruimte voor ontwikkelingen, innovaties en nieuwe standaarden neerzetten. Ik vind dat twee prettige elementen die samenkomen, een mooie dynamiek.
Het team bestaat pas een aantal jaren en we zijn volop aan het pionieren wat veel mogelijkheden geeft om nieuwe dingen te bedenken. Dit brengt ontzettend veel vrijheid met zich mee. De eerste twee grote wijken – Groenoord en Bospolder tussendijken - gaan in transitie. Het zijn geen gebaande paden die wij bewandelen. In ons team is veel ruimte om te kijken naar verbeteringen en ook wel om samen de nieuwe standaard neer te zetten. Continu denken we na of we hetgeen we nu doen, kunnen repeteren en processen versnellen door middel van schaalvergroting. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe oplossingen en probeer ook anderen daarover enthousiast te maken. Andersom probeer ik collega’s die goede ideeën aandragen, verder te helpen. Een fijne cultuur met een goede sociale balans. Wat ons team verder kenmerkt? De onderlinge empathie én de goede verdeling in verhouding man/vrouw, leeftijdsgroepen en regio’s waar we vandaan komen. Kortom, een super leuk team waar ik veel inspiratie en energie van krijg.

Wil jij werken aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd veel kennis bij elkaar brengen in deze afwisselende baan? Dan is Eneco Business Development Heat dé plek voor jou

Een seintje als er vacatures zijn?