Stilstaan is voor mij achteruitgang

Procestechnoloog, engineer, portfoliomanager, teamleider, manager operations en nu manager engineering in de energietechniek. De afgelopen 15 jaar heb ik verschillende functies gehad bij Eneco. Je kan dus zeker stellen dat ik me enorm betrokken voel bij de huidige energietransitie. Ik geloof in ontwikkelbaarheid en ambieer om continu complexe problemen in de duurzame energietechniek op te lossen. Sterker nog, ik vind het leuk om lastige vraagstukken aan te pakken om zo een cruciale rol in de energietransitie te vervullen. En dat doe ik tegenwoordig als manager Engineering bij onze afdeling Heat and Cold Distribution.

Focus op energietransitie

Door een toename aan broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde (broeikaseffect). Om deze stijging een halt toe te roepen, is in 2015 het Klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Met dit akkoord wil men zorgen dat de temperatuurstijging maximaal 2°C wordt ten opzichte van voor de Industriële Revolutie. Hiervoor zijn dan ook bepaalde doelen gesteld. Voor Nederland betekent dit dat in 2050 95% van de broeikasgassen teruggebracht is in vergelijking met 1990 en in 2030 al 49%. Een enorme uitdaging. Eneco zet zich als duurzaam bedrijf vol in op de energietransitie.
Binnen Eneco werken veel verschillende afdelingen om hieraan bij te dragen. De gebouwde omgeving is na de industrie één van de grootste bijdragers hieraan. Deze omgeving neemt het grootste gedeelte van de warmte- en koude-levering voor zijn rekening en is het vakgebied waar ik in werkzaam ben en een bijdrage kan leveren.

Stappen zetten in de duurzame energie

In 2007 heeft Eneco voor een duurzame strategie gekozen. De ontwikkeling van duurzame energie stond toen nog in de kinderschoenen. Er is daarna veel gebeurd zowel binnen Eneco als in de omgeving. Denk aan de ontwikkeling van de techniek en wijzigingen in wet- en regelgeving om duurzame energie mogelijk te maken. Binnen de keten Warmte en Koude houden wij ons bezig met het leveren van duurzame warmte en koude voor de gebouwde omgeving. Uiteindelijk willen wij de klant comfort geven door warmte en koude te leveren. Hiervoor zorgen wij voor een optimaal (duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar) technisch concept, waarbij Engineering een cruciale rol heeft om dit ontwerp op te zetten.

Slimmer, schoner en duurzamer

Binnen onze afdeling H&C Distribution engineeren, realiseren en exploiteren we warmte- en koude-projecten. Met andere woorden, wij leveren steeds duurzamere stadswarmte met onze netten, bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Je ziet dat de vraag toeneemt om wijken van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet. Zo’n omvangrijk gebied, dat al is aangesloten op het aardgasnet, vraagt om een andere benadering en methode dan een nieuwbouwwijk aansluiten. Ik heb hier druk aan gewerkt en geholpen om hier vorm aan te geven. Dit is ook een belangrijke reden geweest om de afdeling Engineering op te zetten. Naast de warmtenetten, kunnen wij in heel Nederland warmte en koude aanbieden. Met de DeCentrale Opwekking (DCO) maken we dat mogelijk. Op die manier kan Eneco door heel Nederland zowel warmte als koude leveren. Zo zorgen we met bodemenergie (WKO), oppervlaktewater, buitenlucht en warmtepompen voor veel minder fossiel energieverbruik. Op die manier dragen we bij aan minder CO2-uitstoot en de energietransitie.

Warmte en koude levering op het Eurovision Songfestival

Je probeert de installatie in elk project zo optimaal mogelijk te ontwerpen, zodat er minimaal verbruik is van een additionele piekvoorziening. Een voorbeeld van zo’n mooi DCO-project is Rotterdam Ahoy. Een grote accommodatie voor beurzen, concerten en andere evenementen waar duurzame warmte en koude-levering een vereiste is. Een uitdaging, want er hing een belangrijke deadline aan. Het Eurovision Songfestival stond namelijk op de planning in 2020 en we moesten voor die tijd onze hele warmtepompinstallatie afgerond hebben.

Ontwikkeling van dichtbij meemaken

Dat is gelukt! De verouderde koelcentrale van Ahoy is vervangen door een duurzame Eneco installatie die warmte en koude opwekt en levert. Deze centrale is gekoppeld aan een tweede centrale in het nieuwbouwdeel van Ahoy dat eind 2020 werd opgeleverd. Hiermee is een basis gelegd om meerdere projecten in dit gebied met de warmte-koude-back-bone te koppelen en een synergievoordeel te behalen door warmte-koude uitwisseling. Een project waar mijn team en ik trots op zijn. En nu het songfestival dit jaar wel door gaat is onze installatie natuurlijk ook klaar voor gebruik. Kortom, we streven altijd naar een optimaal energetisch rendement, door verschillende slimme technieken, en samenstellingen te gebruiken. Dit is maatwerk dat altijd met de klant samen wordt uitgewerkt. Het is vaak een complexe puzzel met veel vraagstellingen, waarbij het continu de uitdaging is om een zo optimaal mogelijk technisch concept te ontwerpen.

Samen bijdragen aan de energietransitie

We hebben veel meer van dit soort interessante projecten, voornamelijk gericht in de gebouwde omgeving (woning- en utiliteitsgebouwen). Voor uitdaging in de engineering ben je bij Eneco aan het juiste adres! Hier kom je in een hecht en betrokken team van 17 collega’s terecht. Ook heb je bij Eneco veel ontwikkelingsmogelijkheden. De omgeving en onze organisatie veranderen continu en daar gaan wij in mee. Tegelijkertijd mag je veel vrijheid verwachten bij dit mooie bedrijf. Onze engineers snappen hoe techniek werkt en hoe je een project goed organiseert. Kom je er even niet uit? Dan staat er altijd wel iemand voor je klaar. En daar ben ik trots op, want samen dragen wij bij aan de energietransitie.

Een seintje als nieuwe vacatures zijn?

Activeer jouw job alert