NL FR
Mijn Eneco inloggen

Over Eneco

Missie en visie

Als Eneco-medewerker werk je in een ambitieus bedrijf. Eneco België levert gas en 100% duurzame energie, met als ambitie om deze volledig lokaal op te wekken door zon en wind. We kiezen er namelijk duidelijk voor om onze energie in België te produceren. Eneco realiseerde dit reeds in 2016 voor zijn klantportfolio. Ook nu met de recente overname van Eni blijft de ambitie duidelijk: 100% duurzaam en 100% lokaal voor al onze klanten tegen 2022. Daardoor worden we minder afhankelijk van buitenlandse (en minder duurzame) energieproducenten. Als één van de groenste energiebedrijven van Europa zijn we een voortrekker. Eén die duurzame energie haalbaar en betaalbaar maakt voor iedereen. Dit doen we voor onze klanten en samen met onze klanten. Maar er is meer: mensen en bedrijven nemen steeds meer het heft in eigen handen. Zij bepalen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, gebruiken, opslaan en delen. Iets wat Eneco volledig ondersteunt.

Binnen de grenzen van één planeet

We hebben maar één aarde. Op dit moment gebruiken we 1,6 keer meer grondstoffen dan zij aankan. Samen met het WWF werken we rond het “One Planet”-plan. Ons streven is dan ook om de energiebehoefte binnen de grenzen van een leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. De uitstoot van de broeikasgassen hangt samen met het energieverbruik van onze bedrijfsvoering en onze klanten. Eneco werkt hard om ervoor te zorgen dat die uitstoot in lijn is met de klimaatdoelstellingen van Parijs. We willen de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C.

Wat ons drijft?

Een grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We willen een inspiratiebron zijn voor anderen. Hoe? Door te laten zien dat een snelle transitie van fossiele naar duurzame energie technisch mogelijk en rendabel is. De oude wereld van verspilling en vervuiling, die laten we achter ons. Want elke dag zijn er weer innovaties die onze levens schoner, aangenamer en leefbaarder maken. En dat wil Eneco heel België laten zien. en Samenen. Dit drijft ons.

Waardegedreven ondernemen

Eneco is succesvol omdat we voortdurend innoveren en investeren. In technologie, maar zeker ook in mensen. Bij Eneco zien we wie je bent, wat je wil en wat je kan. We hebben een hart voor duurzaamheid. Iedereen levert daaraan een bijdrage. Het is mooi en belangrijk werk. Eneco is dus een waardegedreven organisatie. Authentiek, Fan van de klant, duurzamer en samenen. Dit drijft ons.

 

Korte geschiedenis van Eneco in België

In oorsprong zijn we een Nederlands bedrijf. In 2003 introduceerden we onze activiteiten in België. Toen produceerden en leverden we enkel voor het zakelijke segment. Na enkele jaren mochten we ons een belangrijke en snelgroeiende duurzame elektriciteits- en gasleverancier noemen. Dankzij onze focus op de lokale, decentrale productie van duurzame energie groeiden we uit tot een top 5-speler op de Belgische markt. In 2011 deden we onze intrede op de particuliere markt. Op een jaar tijd groeiden we spectaculair. Eind 2016 realiseerde Eneco België een duidelijke doelstelling: 100% duurzame en 100% lokaal geproduceerde energie. Midden 2017 nam Eneco een nog grote stap in de verduurzaming van zijn klanten. Door de krachten te bundelen met Eni zorgen we nu echt voor een energietransitie in België. Zo werd Eneco België de 3de grootste energieleverancier op de Belgische markt. De gehele organisatie telt ongeveer 280 medewerkers.

Charter voor Klantvriendelijkheid

Bij Eneco staat de klant centraal. We zijn echte fans van onze klant. Daarom is een belangrijk aandachtspunt onze klantenservice. We doen er alles aan om onze communicatie en interacties met onze klanten duidelijk, efficiënt en eerlijk te laten verlopen. We ondertekenden daarom het Charter voor Klantvriendelijkheid in november 2011 en bevestigde die in oktober 2012.

 

Wat meer info

Eneco

Eneco België is al sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt. We leveren 100% duurzame energie opgewekt op Belgische bodem. In totaal levert Eneco België groene stroom en gas aan net geen miljoen residentiële aansluitingen, 55.000 kmo’s en industriële aansluitingen. We zetten in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld. We gaan daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Eneco zet ook in op energie-efficiëntie via zonnepanelen, energieopslag, elektrische laadpalen, een intelligente thermostaat en andere innovatieve producten en diensten.

Hier tellen we zeven afdelingen die bestaan uit enthousiaste, getalenteerde mensen:

Marketing / Strategy & Innovation / Sales / IT / Finance / Sourcing/ HR & Facility / Legal & Regulatory Affairs / Customer Service

Eneco Zon

Eneco Zon is verantwoordelijk voor de installatie, uitbating en onderhoud van zonneparken. Met meer dan 260.000 zonnepanelen zijn we de grootste zonneproducent van België. Onze zonnepanelen hebben samen een productiecapaciteit van 71 megawatt (MW) zonne-energie. Ze leveren jaarlijks groene stroom aan 17.000 gezinnen. Wij helpen onze klanten om duurzamer te worden door onze kennis te delen en door te investeren in zonnepanelen. Er liggen zonnepanelen van ons op daken van meer dan 200 Belgische bedrijven, waaronder Wienerberger, Van Gansewinkel, Audi, Balta en Nike. Eneco Zon werkt met zestiental personen en is gevestigd in Sint-Denijs-Westrem. Het bestaat op zijn beurt uit drie afdelingen:

Business Development / Operations Service / Business Control

Eneco Wind

Eneco Wind is een topspeler op vlak van hernieuwbare energie. We ontwikkelen windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen, zowel op land (onshore) als op zee (offshore). Het doel is lokale, decentrale productie voor lokaal verbruik. Ze beschikken over zestien verschillende windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen. Samen hebben ze een totale capaciteit van meer dan 200 MW. Het totaal van 96 windturbines leveren duurzame energie voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 120.000 gezinnen. Eneco Wind participeert eveneens in het grootste Belgische windmolenpark op zee, Norther. Dit park bestaat uit 44 windturbines met een totale capaciteit van 370 MW en levert energie aan bijna 400.000 gezinnen. De oplevering van Norther is voorzien in het derde kwartaal van 2019. Eneco Wind heeft vestigingen in Waver en Mechelen. Het team bestaat uit 25 personen. De medewerkers van Eneco Wind zijn verspreid over vier afdelingen:

Development / Construction / Operations / HR & Finance

 

Enkele cijfers

 

CEO Eneco België

Jean-Jacques Delmée

Werknemers

De Eneco Groep telt ongeveer 7.000 werknemers

Omzet Eneco België

Eneco België haalt een jaarlijkse omzet van meer dan 1,5 miljard euro

Omzet Eneco-groep

De voltallige Eneco-groep behaalde in 2015 een omzet van 4,2 miljard euro

Klanten

Eneco België telt net geen miljoen particuliere aansluitingen en 55.000 kmo's en industriële aansluitingen

Windmolens / Zonnepanelen

Eneco België heeft 96 windmolens en meer dan 270.000 zonnepanelen