NL FR

Over Eneco

Missie en visie

Als Eneco-medewerker werk je in een ambitieus bedrijf. Eneco België levert gas en 100% duurzame elektriciteit, volledig lokaal opgewekt uit zon en wind. Je leest het goed! We kiezen er duidelijk voor om onze energie hier in België te produceren. En sinds 2016 slagen we daar ook in! We doen dit om twee redenen.

  • Door in te zetten op lokale productie, worden we minder afhankelijk van buitenlandse (en minder duurzame) energieproducenten. Als één van de groenste energiebedrijven van Europa zijn we daarin een voortrekker.
  • Door onze winst opnieuw te investeren in lokale productie, maken we België samen met onze klanten een pak duurzamer en het aandeel hernieuwbare energie wordt steeds groter.

Kortom, we streven ernaar dé energieleverancier te zijjn die duurzame energie haalbaar en betaalbaar maakt voor iedereen. Dit doen we voor onze klanten en samen met onze klanten.

Maar er is meer: mensen en bedrijven nemen steeds meer het heft in eigen handen. Zij bepalen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, gebruiken, opslaan en delen. Ook dat is een onderdeel van de overgang naar meer duurzame energie: decentrale opwekking, kleinere en lokale productie. Een systeem waarbij de gebruiker ook producent wordt. Deze markt groeit volop en wij ondersteunen deze groei.

 

 

Binnen de grenzen van één planeet

We hebben maar één aarde. Op dit moment gebruiken we 1,6 keer meer grondstoffen dan zij aankan. Daarom werken we aan ons “One Planet”-plan. Het streven is dan ook om de energiebehoefte binnen de grenzen van een leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. De uitstoot van de broeikasgassen hangt samen met het energieverbruik van onze bedrijfsvoering en onze klanten. Eneco werkt hard om ervoor te zorgen dat die uitstoot in lijn is met de klimaatdoelstellingen van Parijs. We willen de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C.

Wat ons drijft?

Een grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We willen een inspiratiebron zijn voor anderen. Hoe? Door te laten zien dat een snelle transitie van fossiele naar duurzame energie technisch mogelijk en rendabel is. De oude wereld van verspilling en vervuiling, die laten we achter ons. Want elke dag zijn er weer innovaties die onze levens schoner, aangenamer en leefbaarder maken. En dat wil Eneco heel België laten zien. Voorloper zijn in de verandering, dat drijft ons.

Waardegedreven ondernemen

Eneco is successvol omdat we voortdurend innoveren en investeren. In technologie, maar zeker ook in mensen. Bij Eneco zien we wie je bent, wat je wil en wat je kan. Elk van onze medewerkers heeft een hart voor duurzaamheid en iedereen levert daaraan een bijdrage. Het is mooi en belangrijk werk. Met onze bedrijfswaarden tonen we onze ambitie:

  • Drive the change: We maken vandaag het verschil dat nodig is om de energietransitie te versnellen.
  • Deliver the plan: We weten allemaal hoe we bijdragen aan het gezamenlijke plan, zodat we onze doelen kunnen bereiken.
  • Make each other successful: We zorgen samen voor een inclusieve, veilige en leuke werkomgeving waarin iedereen zijn capaciteiten optimaal kan inzetten.
 

Korte geschiedenis van Eneco in België

In oorsprong zijn we een Nederlands bedrijf. Sinds 2003 is Eneco ook actief op de Belgische markt met op dat moment enkel nog productie en levering voor het zakelijke segment. Enkele jaren later is Eneco een belangrijke en snelgroeiende duurzame elektriciteits- en gasleverancier en groeien we dankzij onze focus op de lokale, decentrale productie van duurzame energie uit tot een top 5-speler op de Belgische markt.

In 2011 worden we actief op de consumentenmarkt met spectaculaire groei als gevolg.

Eind 2016 realiseert Eneco België een duidelijke doelstelling: 100% duurzame en 100% lokaal geproduceerde energie. Midden 2017 bundelde Eneco de krachten met Eni. Zo werd Eneco België de 3e grootste energieleverancier op de Belgische markt, met nog steeds de ambitie om al zijn klanten te beleveren met 100% duurzame én lokale energie.

Charter voor Klantvriendelijkheid

Bij Eneco staat de klant centraal. We zijn echte fans van onze klant. Daarom is een belangrijk aandachtspunt onze klantenservice. We doen er alles aan om onze communicatie en interacties met onze klanten duidelijk, efficiënt en eerlijk te laten verlopen. We ondertekenden daarom het Charter voor Klantvriendelijkheid in november 2011 en bevestigde die in oktober 2012.

 

Wat meer info

Eneco

Eneco België is al sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt. We leveren 100% duurzame energie opgewekt op Belgische bodem. In totaal levert Eneco België groene stroom en gas aan net geen miljoen residentiële aansluitingen, 55.000 kmo’s en industriële aansluitingen. We zetten in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld. We gaan daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Eneco zet ook in op energie-efficiëntie via zonnepanelen, energieopslag, elektrische laadpalen, thuisbatterijen en andere innovatieve producten en diensten.

Eneco Zon

Eneco Zon is verantwoordelijk voor de installatie, uitbating en onderhoud van zonneparken. Met meer dan 350.000 zonnepanelen zijn we de grootste zonneproducent van België. Onze zonnepanelen hebben samen een productiecapaciteit van 100 megawatt (MW) zonne-energie. Ze leveren jaarlijks groene stroom aan 23.000 gezinnen. Wij helpen onze klanten om duurzamer te worden door onze kennis te delen en door te investeren in zonnepanelen. Er liggen zonnepanelen van ons op daken van meer dan 300 Belgische bedrijven, waaronder Wienerberger, ArcelorMittal, Volvo Cars Gent, Van Gansewinkel, Audi, Balta en Nike. Eneco Zon werkt met zestiental personen en is gevestigd in Sint-Denijs-Westrem.

Eneco Wind

Eneco Wind is een topspeler op vlak van hernieuwbare energie. We ontwikkelen windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen, zowel op land (onshore) als op zee (offshore). Het doel is lokale, decentrale productie voor lokaal verbruik. Ze beschikken over zestien verschillende windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen. Samen hebben ze een totale capaciteit van meer dan 220 MW. Het totaal van 100 windturbines op land leveren duurzame energie voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 120.000 gezinnen. Eneco Wind participeert eveneens in grote 2 grote Belgische offshore windparken m.n. SeaMade en Norther. Norther bestaat uit 44 windturbines met een totale capaciteit van 370 MW en levert energie aan bijna 400.000 gezinnen. SeaMade is een park van 58 turbines met een totale capaciteit van 487 MW, goed voor een jaarlijks verbruik van 485.000 gezinnen. Eneco Wind heeft vestigingen in Waver en Mechelen. Het team bestaat uit 25 personen.

 

Enkele cijfers

 

Gedelegeerd Bestuurder België

Bert Clinckers

Werknemers

Internationaal telt Eneco ongeveer 3.000 werknemers. Eneco België telt 250 werknemers

Windmolens / Zonnepanelen

Eneco België heeft 100 windmolens en meer dan 350.000 zonnepanelen